Σολωμός σε φέτες – Salmon slices

Σολωμός σε φέτες – Salmon slices

Σολωμός σε φέτες / Salmon slices

Σακούλα, συρρίκνωση με barcode ή χύμα / Bag, shrink wrap with barcode or in bulk

Ψάρια , , , , , , ,