Πεσκανδρίτσα Ουρά Α/Δέρματος με θαλασσινό νερό

Πεσκανδρίτσα Ουρά Α/Δέρματος με θαλασσινό νερό

Πεσκανδρίτσα Ουρά Α/Δέρματος Ατλαντικού με θαλασσινό νερό – Monkfish Tails Rape Headless Atlantic Ocean – Mediterranea Agua de Mar

Σακούλα ή συρρίκνωση με barcode / Bag or shrink wrap with barcode

Προϊόντα με Θαλασσινό νερό, Ψάρια , , , , , , , ,