Λαβράκι καθαρισμένο -Απεντ. με θαλασσινό νερό

Λαβράκι καθαρισμένο -Απεντ. με θαλασσινό νερό

Λαβράκι καθαρισμένο -Απεντ. με θαλασσινό νερό- Sea bass refined -App. with sea water

Σακούλα ή συρρίκνωση με barcode / Bag or shrink wrap with barcode

 

Προϊόντα με Θαλασσινό νερό, Ψάρια , , , , , , , ,