Βακαλάος φέτα α/κεφ. α/δερμ. / Hake H/less s/less Slice

Βακαλάος φέτα α/κεφ. α/δερμ. / Hake H/less s/less Slice

Σακούλα, συρρίκνωση με barcode ή χυμα / Bag, shrink wrap with barcode or in bulk

Ψάρια , , , , , , ,