Σφυρίδα Μ/Κ με Θαλασσινό νερό – Grouper W/R with seawater

Σφυρίδα Μ/Κ με Θαλασσινό νερό – Grouper W/R with seawater

Σφυρίδα Μ/Κ με Θαλασσινό νερό – Grouper W/R with seawater

Σακούλα, συρρίκνωση με barcode ή χυμα / Bag, shrink wrap with barcode or in bulk with seawater

Σφυρίδα Μ/Κ με Θαλασσινό νερό – Grouper W/R with seawater

Προϊόντα με Θαλασσινό νερό, Ψάρια , , ,