Καβούρι Ψίχα 100% Αυθεντικό προϊόν – Snow crab meat 100% original

Καβούρι Ψίχα 100% Αυθεντικό προϊόν – Snow crab meat 100% original

Καβούρι Ψίχα 100% Αυθεντικό προϊόν  / Snow crab meat 100% original product

σε κενό αέρος 400γρμ με barcode /  Vacuum pack 400grm with barcode

Οστρακοειδή , ,