Καλαμαράκια ολόκληρα με θαλασσινό νερό

Καλαμαράκια ολόκληρα με θαλασσινό νερό

Καλαμαράκια ολόκληρα Παταγονίας με θαλασσινό νερό – Squid Patagonia with seawater

Συσκευασία σε κενό αέρος  με γραμμικό κώδικα   / Packing in ivp, with barcode reader

Μαλάκια, Προϊόντα με Θαλασσινό νερό , , ,