Τόνος Φιλέτο σε φέτες – Tuna fillet Slices

Τόνος Φιλέτο σε φέτες – Tuna fillet Slices

Τόνος  Φιλέτο σε φέτες / Tuna Fillet Slices

Συσκευασία σε Κενό Αέρος με barcode / In Vacuum Pack with barcode

Ψάρια , , , , ,