Τόνος φιλέτο κόκκινος (ποιότητας ΣΑΣΙΜΙ) – Red Tuna Loins (SASHIMI QUALITY)

Τόνος φιλέτο κόκκινος (ποιότητας ΣΑΣΙΜΙ) – Red Tuna Loins (SASHIMI QUALITY)

Τόνος φιλέτο κόκκινος (ποιότητας ΣΑΣΙΜΙ) / Red Tuna Loins (SASHIMI QUALITY)

Συσκευασία σε κενό αέρος με barcode / in Vacuum pack with barcode

Ψάρια , , , ,