Τσιπούρα Ελλάδος BIO με θαλασσινό νερό

Τσιπούρα Ελλάδος BIO με θαλασσινό νερό

Τσιπούρα Ελλάδος BIO Απεν/νη και Απoλ/νη με θαλασσινό νερό –
Dorada bio W/R- Scal/Gutted with seawater

Νέα, Ψάρια ,