Πεσκανδρίτσα Ουρά Α/Δέρματος Ατλαντικού – Monkfish Tails Rape Headless Atlantic Ocean

Πεσκανδρίτσα Ουρά Α/Δέρματος Ατλαντικού – Monkfish Tails Rape Headless Atlantic Ocean

Σακούλα ή συρρίκνωση με barcode / Bag or shrink wrap with barcode

Προϊόντα, Ψάρια , ,