Μπαρμπούνια με θαλασσινό νερό

Μπαρμπούνια με θαλασσινό νερό

Μπαρμπούνια με θαλασσινό νερό

Σακούλα, συρρίκνωση με barcode ή χυμα / Bag, shrink wrap with barcode or in bulk

Μπαρμπούνια με θαλασσινό νερό

Προϊόντα με Θαλασσινό νερό, Ψάρια , , ,