Σαρδέλα M/K με θαλασσινό νερό

Σαρδέλα M/K με θαλασσινό νερό

Σαρδέλα M/K με θαλασσινό νερό    – Sardine W/R Mediterranea Agua de Mar

Σακούλα, συρρίκνωση με barcode ή χυμα / Bag, shrink wrap with barcode or in bulk

Προϊόντα με Θαλασσινό νερό , , , , , ,