Μπαρμπούνια με θαλασσινό νερό

Μπαρμπούνια με θαλασσινό νερό

Μπαρμπούνια Μ/Κ  με θαλασσινό νερό – Red mullets W/R- Mediterranea Agua de Mar

Σακούλα, συρρίκνωση με barcode ή χύμα / Bag, shrink wrap with barcode or in bulk

Προϊόντα με Θαλασσινό νερό , , , , , ,