Καραβίδες κεφάλια Βόρειου Ατλαντικού

Καραβίδες κεφάλια Βόρειου Ατλαντικού

Καραβίδες κεφάλια Βόρειου Ατλαντικού χύμα συσκευασία για ζωμούς θαλασσινών. Α)Καραβιδοκέφαλα Β)Καρκάσες  /Scampi heads and claws North Atlantic bulk heads packed for seafood broths. A)  Scampi heads and claws  B) Karkas

 

 

 

Οστρακοειδή , , , , ,