Γαρίδες καθαρισμένες Ατλαντικού

Γαρίδες καθαρισμένες Ατλαντικού

Γαρίδες καθαρισμένες Ατλαντικού /Shrimp cleaned Atlantic

Σακούλα, συρρίκνωση με barcode / Bag, shrink wrap with barcode

Οστρακοειδή , , , , , , , , ,