Γαρίδες ακέφαλες Αργεντινής – Ηeadless shrimp Argentina

Γαρίδες ακέφαλες Αργεντινής – Ηeadless shrimp Argentina

Σακούλα 2 κιλά  συρρίκνωση με barcode / Bag, 2kg  contraction with barcode

Οστρακοειδή , , , ,