Χταπόδι πλοκάμι με θαλασσινό νερό

Χταπόδι πλοκάμι με θαλασσινό νερό

Χταπόδι πλοκάμι με θαλασσινό νερό  τεμ. Μεταβλητού βάρους σε κενό αέρος .

Octopus tentacle with sea water pcs. Variable weight in vacuum air

Χταπόδι πλοκάμι με θαλασσινό νερό

 

 

Μαλάκια, Προϊόντα με Θαλασσινό νερό , , , , , ,