Προληπτικός έλεγχος για COVID-19

Προληπτικός έλεγχος για COVID-19

Η εταιρία Θαλασσινά Φλεριανός για να δημιουργήσει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες όλων των εργαζομένων προχώρησε σε προληπτικό έλεγχο για COVID-19

Νέα