Φαγκρί M/K με θαλασσινό νερό

Φαγκρί M/K με θαλασσινό νερό

Φαγκρί  M/K με θαλασσινό νερό – Denton W/R Mediterranea Agua de Mar

Σακούλα, συρρίκνωση με barcode ή χυμα / Bag, shrink wrap with barcode or in bulk

Προϊόντα με Θαλασσινό νερό , , , , ,