Μύδια 1/2 κέλυφος με θαλασσινό νερό

Μύδια 1/2 κέλυφος με θαλασσινό νερό

Μύδια 1/2 κέλυφος με θαλασσινό νερό  – Συσκευασία 450gr σε κενό αέρος /

Mussels 1/2 shell with seawater – 450gr  vacuum packaging

Προϊόντα με Θαλασσινό νερό , , ,