Καλαμάρια ολόκληρα με θαλασσινό νερό

Καλαμάρια ολόκληρα με θαλασσινό νερό

Καλαμάρια ολόκληρα με θαλασσινό νερό – Calamari W/R Mediterranea Agua de Mar

Σακούλα, συρρίκνωση με barcode / Bag, shrink wrap with barcode

Προϊόντα με Θαλασσινό νερό , , , , , , , ,